تبلیغ عنصر جدا نشدنی از عرضه هر کالا و خدماتی است. بدون تبلیغات امکان فروش کالا و خدمات وجود ندارد. تبلیغات باعث میشود افرادی که به کالا و خدمات ما نیاز دارند متوجه ما شوند. در ضمن تبلیغات میتواند در افرادی که نسبت به کالا و خدمات ما احساس نیاز نمی کردند، احساس نیاز ایجاد کند. بنابراین میتوان گفت که تبلیغات مخاطب را به مشتری بلقوه و مشتری بلقوه را به مشتری بلفعل تبدیل می کند. پس آموزش تبلیغات اینترنتی نیاز هر کسب و کار اینترنتی می باشد.

اصولا تبلیغات یک سایت با دو هدف کلی انجام میشود، تبلیغ برای خود سایت و تبلیغ برای کالا و خدمات ارائه شده در سایت. گاهی این دو روش به صورت توامان و گاهی تنها یکی از این دو روش مورد استفاده قرار میگیرد. هر کدام از این روش ها مزیت های خاص خود را دارد.

طراحی لوگو یا آرم چیست؟

شاید در چندسال اخیر اسم لوگو یا آرم را بیشتر شنیده باشید. در طراحی هویت بصری بیشترین اسمی که افراد و شرکت ها با آن سر و کار دارند نام لوگو است. چرا که با استفاده از لوگو نام و نشان تجاری خود را در ذهن مخاطب قرار میدهیم. اما چقدر با لوگو و طراحی…