اولین شهر هوشمند استان اصفهان به میزبانی مرکز آموزش علمی کاربردی برگزار می شود. در ادامه همراه با ویرا کلیک باشید.

در این استارتاپ ویکند به مفاهیم بوم مدل کسب وکار و تیم سازی پرداخته میشود و به ایده های با موضوع شهر هوشمند پرداخته میشود. 

ویرا کلیک نیز حامی رسانه این رویداد می باشد.

۰ بدون پسند

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
هشدار به وسیله :