ویژگی های پروژه

تحویل به موقع

تحویل پروژه در مدت زمان معین

طراحی زیبا

طراحی دلخواه شما روی سایت انجام خواهد گرفت.

پشتیبانی ویژه

پشتیبانی سایت تا ۳ ماه به صورت رایگان

ریسپانسیو

امکان نمایش در همه دستگاه ها

مهارت ها و تکنولوژی ها

طراحی سایت صادرات کو با گرافیک اختصاصی انجام شد.ریسپانسیو بودن سایت و استفاده مناسب از المان ها جذابیت خاصی به سایت داده است.

طراحی سفارشی
گرافیک اختصاصی
استفاده از المان ها
۰
روز کار
۰
متخصص