شرکت فیلم سازی ایران و اروپا

ویژگی های پروژه تحویل فوری پروژه در زمان مقرر تحویل داده شد طراحی زیبا سایت فیلم سازی ایران و اروپا با توجه به هویت بصری طراحی شد پشتیبانی ویژه پشتیبانی فنی ۳ ماهه  از ویژگی های این پروژه بود دو زبانه بودن سایت به زبان اصلی میباشد و زبان دوم فارسی به آن اضافه شد…