پشتیبانی مشتریان ویرا کلیک

در اینجا به روند پشتیبانی و مشاوره مشتریان ویرا کلیک می پردازیم.

قبل از پرداخت یا هرگونه خرید، می توانید درخواست مشاوره از کارشناسان ویرا کلیک کنید. درخواست شما درکمترین زمان توسط کارشناسان در ویرا کلیک پاسخ داده می شود. 

تمامی پرداخت های مشتریان از طریق درگاه های بانکی ایرانی و از طریق پروتکل های امن ssl انجام می پذیرد. این پرداخت، بسته به نوع و هزینه کمپین یا سرویسی که دریافت می شود متفاوت است.

پشتیبانی مشتریان از طریق سامانه مشتریان ویرا انجام می شود. تمامی تیکت ها ظرف مدت حداکثر ۲ الی ۵ ساعت آتی در روز های اداری و غیر اداری جواب داده میشود.

درصورت نیاز به ارسال فایل ، فقط و فقط از طریق سامانه مشتریان ویرا اقدام کنید. فایل های ارسال شده از این طریق، درفضای امن نگه داری میشود. لازم به ذکر است فایل های ارسالی از دیگر راه های ارتباطی مانند ایمیل، مورد قبول نیست.

برای دریافت مشاوره، پشتیبانی و پرداخت به سامانه مشتریان ویرا کلیک بروید