با تیم ویرا کلیک در ارتباط باشید

نظرات، پیشنهادات و انتقادات شما را میشنویم و به آن عمل میکنیم.

از این فرم تنها برای تماس استفاده کنید.

برای پشتیبانی از طریق سامانه مای ویرا اقدام کنید.

از این فرم تنها برای ارسال نظرات ، پیشنهادات یا انتقادات خود به تیم ویرا کلیک استفاده نمایید. در صورت نیاز به تماس با این تیم از طریق همین فرم اقدام کنید.

جهت اطلاع از روند پشتیبانی به صفحه پشتیبانی ویرا کلیک و برای دریافت مشاوره، ارتباط با کارشناسان و مدیریت پرداخت به مای ویرا مراجعه کنید.

صفحه پشتیبانی

برو به مای ویرا

جهت ارتباط از طریق ایمیل :

روابط عمومی : info@viraclick.com

امور پشتیبانی : support@viraclick.com

ویرا مگ : mag@viraclick.com

برای اطلاع از آخرین اخبار  ویرا کلیک در شبکه های اجتماعی میتوانید از آیکون های بالای صفحه یا اطلاعات زیر استفاده کنید: 

اینستاگرام : vira_click@

تلگرام : vira_click@

توجه کنید که روند پشتیبانی تنها و تنها از طریق ویرا کلیک و سامانه مای ویرا انجام میشود.

توییتر : vira_click@

درصورتیکه فرم به درستی نمایش داده نمیشود از این لینک پر کنید :  تماس با ویرا کلیک.