ویژگی های پروژه

شرکت آکاژوچوب در زمینه ساخت و تولید انواع دکوراسیون داخلی، صنعتی و تجاری، کابینت های خانگی فعالیت می کند. این سایت به عنوان معرفی نمونه کارها وشرکت آکاژوچوب شده است.

شرکتی

تولید کننده انواع دکوراسیون داخلی، صنعتی و تجاری، کابینت های خانگی

مهارت ها و تکنولوژی ها

سایت آکاژوچوب به سفارش خانم برکتی از تهران طراحی و توسعه داده شد. این سایت برای معرفی نمونه کارها و خدماتی این شرکت ارائه می کند طراحی شده است.

طراحی سفارشی
گرافیک اختصاصی
۰
روز کار
۰
ساعت کار