ویژگی های پروژه

مرکزبازرگانی مهد چهراز سایت دوزبانه فارسی و انگلیسی است که برای شرکت بازرگانی ، صادرات و واردات طراحی شده است.این سایت به مشتریان خود کمک میکند تا تجارتی ایمن را تجربه کنند.

شرکتی بازرگانی

صادرات و واردات و مشاوره به مشتریان خود

مهارت ها و تکنولوژی ها

سایت مهد چهراز به سفارش آقای چهرازی طراحی و توسعه داده شد. این سایت برای صادرات و واردات و مشاوره به دو زبان فارسی و انگلیسی طراحی شده است.

طراحی سفارشی
گرافیک اختصاصی
۰
روز کار
۰
ساعت کار